Testo Ölçüm Cihazları ve HACCP: Tehlike Analiz ve Kritik Kontrol Noktaları

testo ve haccp

HACCP, Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi’nin kısaltmasıdır. HACCP gıda maddelerinde oluşabilecek, sağlığı tehdit eden unsurları tanımlamak, analiz ve kontrol etmek amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. HACCP sistemi, Amerikan Uzay otoritesi NASA komisyonu tarafından, 1959 yılında astronotlar için 100 yüzde güvenilir ve uzay uyumlu gıdalar üretmek için geliştirildi. HACCP sistemi, gıda ürünlerinin üretimi, işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve satışı esnasında oluşabilecek herhangi bir duruma karşı müşterinin sağlığını korumak amacıyla önemli bir katkı sağlar

HACCP prensipleri, HACCP planı için bir temel teşkil eder. Toplamda 7 tane prensip bulunmaktadır.

  1. Firmanın sorumluluğunda olan gıda maddelerinin güvenliği için risk analizi
  2. Gıda maddelerinin izlenmesi için kritik noktaların tayini
  3. Kritik kontrol noktaları için müdahale sınırı tayini
  4. Gıda güvenliği için sürekli izleme yöntemine giriş
  5. Sapma durumunda ölçüm düzeltmelerinin yapılması
  6. Sistemin gıda güvenliği için uygun olup olmadığını izleme yöntemi
  7. Tüm sistemin dokümantasyonu ve kayıtların tutulması

HACCP prensipleri

HACCP prensipleri 3 temele dayanır:

I. Dokümantasyon

Gıda işletmecileri HACCP yetkililerine ilgili kuralların gerekliliklerini karşıladıklarına dair kanıt gösterebilmelidir. İlgili proseslere dayanarak hazırlanan dokümanların her zaman güncel olduğu garanti edilmelidir. Tüm doküman ve kayıtlar geçerli bir süre boyunca saklanmalıdır.

II. İzlenebilirlik

Gıda ve hayvansal gıda işletme sorumluları, gıdayı, hayvanı veya gıda üretimi için aldıkları diğer ürünlerin kimlerden alındığını saptayabilmelidir. Uyguladıkları sistem ve prosedürlerle ilgili bilgileri gerek görüldüğünde ilgili kurumlarla paylaşabilmelidirler. Gıda ve hayvansal gıda yüklenicileri ürünlerini dağıttıkları, teslim ettikleri firmaları takip edebilmek için sistem ve prosedürler geliştirmelidir. Gerek görüldüğünde ilgili kurumlara bunlarla ilgili bilgiler sunabilmelidirler.

III. Eğitim

Gıda işletme sorumluları;

  • gıda ürünleri ile yakın temasta çalışan firma personelinin firma hijyeni konusunda bilgilendirildiğini ve eğitildiğini,
  • mevcut yasaların yürütülmesinden ve ilgili mevzuatların firma işleyişine uygulanmasından sorumlu personelin HACCP sisteminin işleyişi konusunda bilgilendirildiğini,
  • gıda sektöründe çalışanlara yönelik eğitim programlarının kanunlardaki ilgili şartları da yerine getirdiğini garanti etmelidir.

HACCP kimler için geçerlidir?

HACCP sistemi, herhangi bir gıda işletmesinin kendi kendine izlenmesi sürecinin bir parçasıdır. Dolayısıyla, sistemin uygulanmasından firma sahibi sorumludur. 01.01.2006 tarihli AB genelinde uygulanan yönetmelik, gıda maddelerinin üretim, taşıma, depolama, işlem, dağıtım ve satışı ile ilgilenen tüm gıda işletmeleri içindir.

HACCP prensiplerinin genel hijyen kuralları ile ilişkisi

Ortamdaki ve teknik ekipmanlardaki hijyen gereksinimlerini, kişisel hijyen, temizlik, dezenfeksiyon ve haşere kontrolü gibi (genellikle yasal bağlayıcılığı olan) konuları içeren önceden tanımlanmış hijyen sistemini temel almıştır. Çalışma düzeninin ve üretim hatlarının ayırımı için olan ölçümler ve çalışma ve depolama odalarındaki sıcaklık ve nem düzenlemeleri HACCP planının işlemesi için yerine getirilmesi gereken teknik şartlar arasındadır. Ayrıca HACCP prensipleri gıda maddelerinin bozukluğu ve ürün kalitesinin kontrolü için de kullanılabilir.

Doğru ölçüm

Gıda maddelerinin kontrolü için en önemli faktörler, sıcaklık, bağıl nem gibi parametreler ve doğru ölçüm yerinin seçimi ve tabi ki doğru ölçüm cihazıdır. HACCP yükümlülüklerin karşılanmasında size destek olan birçok cihaz vardır. HACCP International tarafından verilen HACCP sertifikası gıda güvenliği açısından tüm ihtiyaçları karşılayan ürünler hedefler. HACCP’ i temel alan bir güvenlik program doğrultusunda istikrarlı bir süreç boyunca Testo gıda ölçüm cihazları gıda güvenilirliği açısından denenmiş ve gıda güvenli olarak tanımlanmıştır ve artık HACCP International sertifikalıdır.

Sıcaklık ölçümü

Sıcaklık en çok ölçülen fiziksel parametredir. Sıcaklık değerleri; mal kabul, üretim, gıda hazırlama, taşıma ve depolama süreçlerinin hepsinde ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. Bu uygulamalar için farklı termometreler kullanılmaktadır. Dijital termometreler, profesyonel uygulamalar için bir standart olmuşlardır. Bu cihazlar, son derece hassas ve günlük kullanım için sağlam cihazlardır. Su geçirmez çok amaçlı kızılötesi (infrared) ve saplama problu (batırma tipi) termometreler, hızlı sıcaklık taraması ve batırarak ölçüm imkanını bir arada sunar.

Bağıl nem ölçümü

Bağıl nem özellikle kuru gıdaların uzun süreli depolanmasında kontrol edilmesi gereken bir parametredir. Neme duyarlı ve yeterince korunmayan ürünler uzun süre aynı ortamda kalırsa, bu ürünler için tehlike arz eden rutubet oluşabilir. Küf oluşması gibi mikrobiyolojik hasarlar nemin bulunduğu ortamlarda özellikle yüksek sıcaklık dalgalanmalarının görüldüğü durumlarda meydana gelir. Bu gibi ortamlar nem ölçüm ve veri kayıt cihazları ile sürekli izlenmelidir.

pH ölçümü

Gıda maddelerindeki pH değeri mikroorganizmaların büyümesini etkiler. Et kalitesi doğrudan pH değeri ile bağlantılıdır. pH-ucu kırılmaya dayanıklı plastik içine yerleştirilmiş, tek elle kullanılabilen pH/sıcaklık ölçüm cihazı et ürünlerinde kullanım için idealdir. pH değeri birçok günlük meze ürünleri için de önemli bir parametredir.

Kızartma yağı kalitesi ölçümü

Isı ve oksijenin etkisi ile zamanla kızartma yağında değişiklikler olur. Eskimiş yağ gıdanın tadını olumsuz etkiler. Sürekli kalite ölçümleri bu durumda zorunludur. Bu ölçümler için güvenilir, dayanıklı, kolay temizlenebilen ve doğrudan fritözlerde ölçüm yapabilen bir cihaz kullanılmalıdır. Bu bağlamda Testo 270 kızartma yağı kalitesi ölçüm cihazı, kızartma yağı kontrolünde ideal bir kullanım bulmaktadır.

Zaman ölçümü

Zaman, gıda maddelerinin izlenmesinde önemli bir rol oynar. Testo anlık kontroller ve uzun süreli sıcaklık ve nem veri kayıtları için cihazlar sunar. Son ölçüm değerlerini, min./maks. değerleri ve limit aşımlarını ekranında görüntüleyen ve kolay programlanabilen veri kayıt cihazları tercih edilmelidir.

Kaynak: Gıda Yaşam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.