Tahıl Ürünlerinde Nem Ölçümünün Önemi

Tahıl Ürünlerinde Nem Ölçümünün Önemi

Tahıl ve tahıl ürünlerinin toplum beslenmesinde ve ülkemiz ekonomisinde yeri çok önemli ve büyüktür. Ülkemizin dahil olduğu iklim kuşağında tahıl ürünlerinin yetiştirilmesi konusunda uygun olması, bizleri dünyanın önde gelen ve önemli bir tahıl üreticisi konumuna oturtmaktadır.

Tahıl ürünleri toplumsal olarak tüketilen diğer gıdalar (et, meyve ve sebzeler) ile karşılaştırıldığında depolanması çok daha kolay olan ürünlerdir. Tahıl ürünlerin bu özelliği bünyelerinde bulunan düşük nem oranından (%10-14) kaynaklanmaktadır.

Tahıl ürünleri , uygun sıcaklık ve nem koşullarında çok uzun süreler kemirgen ve haşerelerden arındırılmış, bakterilerden (mikroorganizma) uzak bir şekilde ilk hasat edildikleri besin değerlerini büyük ölçüde koruyarak depolanabilirler. Tahılların depolanmasının ana amacı, her bir tanenin tüm besin maddelerini ve işleme değerini ilk hasat edildiği taze halindeki durumuyla mümkün olduğu kadar uzun süre korumaktır. Tahılların bu amaca uygun bir biçimde muhafaza edilmeleri de ancak tahılların hasat sonrası fizyolojilerinin, mikroorganizma etkinliklerinin ve bunlar üzerinde çevre ve depolama koşullarının etkilerinin bilinmesiyle başarılabilir. Doğru depolama sistemleri ile saklanmamış ürünler besin değeri kaybı ile birlikte ülkeler için büyük maddi kayıplar (harcanan süre, iş gücü, üretim maliyeti vb.) anlamına gelmektedir. 

Tahıllarda Nem Ölçümü

Tahılların depolama koşulları üzerine etkili olan etkenlerin başında ortamın nemi ve sıcaklığı gelir. Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Nem, depolamada en önemli etkendir. Eğer sadece depolama yapılacak ortamın ve depolanan tahılın nemi kontrol altında tutulabilirse, diğer şartlar uygun olmasa bile tahıllar birkaç yıl bozulmadan depolanabilirler. Çünkü nem, tanenin canlılığının devamını ve tahıl kitlesinin (yığınının) depolanma kalitesini etkileyen en önemli etkendir.

Tahıl ürünlerinin nem değeri depolama aşamasına gelmeden önce hasat zamanı da oldukça önemlidir. Bu nedenle ürünlerin hasat edilmeden öncede hasat yapılacak alandan alınacak numune ürünlerle, ürünlerin içerisinde bulunan nem miktarı ölçülür ve istenilen nem oranına sahip olmaları durumunda hasat edilerek depolamaya götürülür.

Hasat öncesi nem ölçümü için elde taşınabilen portatif nem ölçüm cihazları bulunmaktadır. Bu cihazlar ölçüm yapılacak tarlada anında ölçüm yapılmasını ve sonuç alınmasını sağlamaktadırlar.

Tahıl Nem Ölçer Cihazları

Tahıl Nem Ölçerler

DRAMINSKI GMM MINI Rutubet Cihazı

10.700,00 TL KDV Dahil

Tahıl Nem Ölçerler

DRAMINSKI GMM PRO RUTUBET CİHAZI

12.520,00 TL KDV Dahil
9.115,00 TL KDV Dahil
17.511,20 TL KDV Dahil
Stokta yok
1.357,00 TL KDV Dahil

Tahıl Nem Ölçerler

TH-22 Tahıl Nem Ölçer

3.949,99 TL KDV Dahil
20.060,00 TL KDV Dahil

Tahıl Nem Ölçerler

Wile 26 Ot ve Silaj Nem Ölçer

Fiyat sorunuz

Tahıl Nem Ölçerler

Wile 78 Tahıl Nem Ölçer

Fiyat sorunuz
14.100,00 TL KDV Dahil
Fiyat sorunuz

Tahıl Nem Ölçerler

PM 450 Tahıl Nem Ölçüm Cihazı

Fiyat sorunuz

Tahıl Nem Ölçerler

Wile 27 Saman Nem Ölçer

4.783,72 TL KDV Dahil
Stokta yok
Fiyat sorunuz

Tahıl Nem Ölçerler

Wile 55 Tahıl Nem Ölçer

Fiyat sorunuz

Tahıl Nem Ölçerler

Wile Cotton Pamuk Nem Ölçer

6.688,24 TL KDV Dahil

Bu cihazların sıkmalı ve kırmalı olarak ölçüm yapabilen çeşitleri mevcuttur.

Sıkmalı Tip Tahıl Nem Ölçerlerde Ölçüm :

Sıkmalı tip tahıl nem ölçerler de genelde cihaz içerisinde bulunan bir ölçü kabı vasıtasıyla alınan numuneler cihaz içerisine konulur. Ardından cihazın kapağı kapatılarak çalıştırılır. Kısa süre sonra cihaz ekranından ölçüm sonucu okunur.

Kırmalı Tip Tahıl Nem Ölçerlerde Ölçüm :

Kırmalı tip tahıl nem ölçerler ürünleri öğütme yöntemiyle tahıllarda bulunan nemi ölçen cihazlardır. Belirlenen miktarda ürün cihazın haznesine doldurulduktan sonra cihaz kapağı kapatılarak çalıştırılır ve kısa zamanda ölçüm sonuçları kullanıcıya bir lcd ekran vasıtasıyla gösterilir.

Tahıl ürünlerinin hasat öncesi nem ölçümü ve hasat sonrası depolanma aşamasında nem ölçümü ve bu oranların takibi oldukça önemlidir. Uygun olmayan koşullarda hasat edilen ve  depolanan tahıl ürünlerinde küflenme, çimlenme, çürüme, yanma, ekşime vb. birçok olumsuz durumlar meydana çıkarak ciddi boyutlarda ekonomik kayıplar oluşur. Tüm bu nedenlerden dolayı, tahılların hasat ve depolanması konusuna gereken önem verilmeli ve ihmal edilmemelidir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.