ST100 Kalite Kontrolü ve Önleyici Faaliyet Prosedürü

ST100 sıcaklık datalogger

Amaç

Bu prosedürün amacı, şirketimizde üretilen ST100 modeli sıcaklık kaydedici hakkında üretim basamaklarının tanımlanması, kalite kontrolünün takibi ve görülebilecek üretim kaynaklı sorunların önüne geçilmesidir.

Sorumlular

Mevcut prosedürün uygulanmasından satış, tasarım, planlama ve üretim departmanı sorumludur.

Uygulamalar

ST100 kalite kontrol ve önleyici faaliyet raporu aşağıdaki görüler sonucunda ihtiyaç olarak görülmüştür.

  • Müşteri istekleri ve taleplerinin değerlendirilmesi
  • Dış denetimlerin (belgelendirme, istek, sıkıntı vb.) sonuçları
  • Müşteri anketleri geri dönüşleri
  • Yapılan testlerin geri dönüşleri
  • İç denetimlerin sonuçları
  • Şirket çalışanlarının talepleri

 

Müşteri istekleri ve ihtiyaçları karşılığında satış birimlerinden gelen bildirimlerin tasarım departmanına iletilmesi, verilen bilgiler ışığında en efektif ürünün tasarlanmasıdır. Tasarım departmanı gelen talebi inceler. Tasarım tamamlandıktan sonra satış departmanı ile ilk prototiplerin denenmesi aşamasına geçilir. Prototiplerin denenmesi sonucunda gelen ilk veriler ışığında, gerekli iyileştirmeler için ek süre tanımlanır.

Belgelendirme tetkikinde bulunan uygunsuzlukların düzeltici faaliyetlerinin başlatılması için yönetim temsilcisi tarafından düzeltici/önleyici faaliyet talep formu doldurularak çalışmayı yapacak birimlerde talepte bulunulur. Çalışmayı yapan birim düzeltici/önleyici faaliyet talep formunu doldurarak yönetim temsilcisine iade eder. Çalışmalar birden fazla birim tarafından yapılacak ise bunun koordinasyonu ve kontrolü yönetim temsilcisi tarafından yapılır.

Var ise eksikler giderilip ikinci prototiplerin denenmesi aşamasına geçilir.

Şirket kalite yönetmeliği gerekliliğini yakalayan ürünler müşteri testlerine tabi tutulur. Amaç son kullanıcı ve kullanıcı koşullarının değişken şartlarına cihazın uyum sağlayıp sağlamadığının, gerekli dayanımı gösterip göstermediğinin testinin yapılmasıdır.

Değişken şartların test edilmesi ardından şirket kalite yönetmeliğine uygun olarak minimum hata payı ile üretim departmanının ürünü seri bir şekilde üretime alması istenir.

Son kullanıcıya sunulmadan cihazlar ilk çalıştırma, cihaz kayıt verilerinin okunması, cihazın sıfırlanması, müşteri testinin bir benzerine tabi tutulması ve son sıfırlama işlemlerinden geçirilmelidir.

Ürünler kalibrasyon testlerine tabi tutulup (şirket bünyesinde ve yetki belgeli şirketlerde) kabul edilebilir sapma değerlerine ulaşılmalıdır.

Testi geçen cihazlar önceden tasarlanmış en ergonomik paketleme malzemeleri ile kullanıma hazır hale getirilmelidir.

Ürünü incelemek için buraya tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.