Ph Metre Nasıl Temizlenmelidir?

Maddenin asitliği ve bazlığı olan pH değerini ölçen elektronik cihaz, her kullanımda hassasiyetinin bir kısmını kaybeder. Bu yüzden pH metreye düzenli olarak bakım yapılmalıdır. Belli aralıklar ile kalibrasyon yapılması gereken pH metrenin ölçtüğü maddelerin de kirlenmemesi için elektrot temizliği yapılmalıdır.

pH değeri ölçülen maddelerin de temiz kalması için her kullanım arasında belli bir temizlik yapılması gerekmektedir. Doğru okuma vermesi için pH metre temizliği, pH prob bakımı, spesifik kirleticileri temizleme işlemi, pH ölçüm cihazını kalibre etme sırasında yapılmalıdır.

pH Prob Bakımı Nasıl Yapılır?

pH Prob Bakımı Nasıl Yapılır

pH metrede bulunan probların temiz olmadığı durumda değerlerde doğru okuma da gerçekleşmeyecektir. Bunun için pH probunun temiz olması gerekir. İlk olarak kimyasal bir bez ile prob üzerindeki birikintiler kurutulmalı ve mümkün olduğunca kullanılan mendil ile kirli alan temizlenmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kimyasal mendilin kuru olmamasıdır. Kuru mendil kullanılır ise gelecekteki değer ölçümleri doğru sonuç vermez.

pH metrede bulunan probun altına bir beher yerleştirip, ılık musluk suyu ile durulayabilirsiniz. Kontrollü akış olması için sprey kullanabilirsiniz. Altına yerleştirilen beher kirli suyu toplayacaktır. Bakımı yapılan probumu durulamak için deiyonize veya damıtılmış su da kullanılabilir.

Daha sonra ılık musluk suyu ve 3-4 damla bulaşık deterjanını beherde iyi karıştırın. Elde edilen solüsyonda, sensörü 5 dakika bekletin. Cam ampul olan sensör ucunu da solüsyona koyabilirsiniz. Böylelikle ilk durulamada çıkmayan kirler temizlenecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, probun beher kenarlarına çarpmamasıdır.

Gerektiği taktirde sensör yumuşak kıllı olması şartıyla diş fırçasıyla fırçalanabilir. Bıçak ucunun kırılmaması için fırça hafif bir şekilde kullanılmalı ve ampul ıslakken veya solüsyondan çıktıktan sonra yapılmalıdır. Son olarak prob ıslak musluk suyu da durulanarak temizlemelidir.

İlginizi çekebilir: Refraktometre Nedir ve Fiyatları Nedir?

Spesifik Kirleticiler Nasıl Temizlenir?

Spesifik Kirleticiler Nasıl Temizlenir

Çıkarılması zor olan tuz birikintileri ve kalıntılar için %5 hidroklorik asit veya sirke kullanılabilir. Probun ucunu daldırmaya yetecek kadar, bir behere hidroklorik asit veya sirke koyabilirsiniz. Bunu yaparken tehlikeli olan asitten gözler korunmalıdır. Gerekirse laboratuvar önlüğü eldiven ve göz siperi gibi giysiler kullanılmalıdır. Hidroklorik asit ve sirkeyle durulanan probunun ucu, solüsyonlu mendil ile kurulanabilir. pH metrede biriken asidik birikintiler için %4 su ile sodyum hidroksit çözeltisi hazırlayarak 250 ml çözelti yapıp, 10 gr sodyum hidroksiti ve 250 ml ılık musluk suyunu karıştırabilirsiniz. Hazırlanan bu karışımda probu 5 dakika bekletip daha sonra kurulayın.

Yağ ve gres gibi kirleticiler için ise organik kimyasal çözücüler alarak sensörün ucunu 5 dakika bekletip temizliği yapabilirsiniz.

Dikkatinizi çekebilir: pH Metre Nedir ve Nerede Kullanılır?

pH metre Nasıl Kalibre Edilir?

pH metre Nasıl Kalibre Edilir

Düzenli kalibrasyon doğru ve güvenli ölçüm için önemlidir ve Prob temizliğinden sonra kalibre edilmesi gerekir. 4.0 tampon çözeltisinde kalibre edilen probu solüsyona daldırın. Sayaçtaki sayılar 4.0 pH değerine yakın olmalıdır. Rakamlar kararlı okuduğunda, stabil yazan bir simge görünecektir. Stabil simgesinden sonra pH metre kalibre edilmek için standartlaştırılır. pH metre standartlaştırıldıktan sonra probu solüsyondan çıkarabilirsiniz.

Deiyonize suyla durulanan prob, sprey şişesi ile temizlenmelidir. Ölçümleri etkilememesi için probun suya batırılmış tüm alanları yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken konu testler arasında durulama yapılmasıdır.

Yapılan bu işlemleri 7,0 ve 10.0 tampon çözeltiler ile tekrarlayarak, pH metre diğer iki solüsyonla da kalibre edilmelidir. Böylelikle ölçümlerde asit, baz ve nötr değerler, net bir şekilde görülecektir.

Depolama solüsyonunda probu saklayarak, kullanılmadığı durumlarda tekrar yerleştirebilirsiniz. Fakat bu işlemi yaparken probun kuru olduğundan emin olun, yoksa düzensiz ölçümler gerçekleşebilir.

Bu gönderi Genel’ te gönderildi ve ’ te etiketlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.